Kirke Værløse Kalenderen 2021

Kirke Værløse Kalenderen 2021 indeholder sjældne luftfotos af områder og markante bygninger i Værløse, Kulhus, Bøndernes Hegn, Bringe, Jonstrup og Kirke Værløse. Billederne er taget af iværksætter og kaospilot Viggo Sylvest Jensen, der i 1936 etablerede virksomheden ”Luftfoto Sylvest Jensen Hillerød”. Det Kongelige Bibliotek har givet Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening tilladelse til at anvende et udvalg af hans billeder.

Bestil Kirke Værløse Kalenderen 2021

Kirke Værløse Kalenderen 2020 passer sammenfoldet til en A4-konvolut og kan derfor let sendes som julehilsen eller julegave til nogen, man gerne vil glæde.

Sådan bestilles kalenderen:

Send en mail til formand@husmoderforening.dk hvor du angiver:

 • Antal kalendere á 120,-  kr., som du ønsker at bestille
 • Dit navn og adresse samt telefonnummer
 • Indbetal det samlede beløb på foreningens konto i Nordea: Reg. nr. 5501 Konto nr. 6446 360 726.
 • Der kan også betales med MobilePay via 21601836

Bor du i Kirke Værløse eller i Værløse kan du få leveret dine kalendere til din adresse. Bor du uden for disse områder må du træffe aftale om levering på tlf. 21601836.

 

Billedtekster til Kirke Værløse Kalenderen 2021

 • Forsiden af 2021-kalenderen: Bygaden i Kirke Værløse. Foto: Charlotte Søllner Hernø.
 • Januar: Søndersø Vandværk, Ballerupvej 77, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Februar: Jonstrup Seminarium, Jonstrupvangvejn 150, Jonstrup, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Marts: Kulhus, Ved Kulhus 3, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • April: Ryetgård og Ulvekær, Ryethøjvej 5 og 7, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Maj: Bringe landsby, Værløse, Ejendommene afstået til Flyvestation Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938
 • Juni: Jomfrubakken, Jomfrubakken 3, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Juli: Ny Vestergård, Ny Vestergårdsvej 17, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • August: Walgerholm, Jonstrupvangvej, Jonstrup, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • September: Højeloftgård, Lille Værløse, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Oktober: Baunegård, Lille Værløse, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • November: Restaurant Bøndernes Hegn, Frederiksborgvej 115, Lille Værløse, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • December: Dalgård, Kirke Værløsevej, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.

 

 

Billedtekster til Kirke Værløse Kalenderen 2020:

 • Forsiden: Kirke Værløse kirke set fra Annexgårdsvej ned mod Annexgården. 
 • Januar: Kirke Værløse Kro bygget i 1925 på næsten samme sted som den tidligere kro, der brændte til grunden samme år. På venstre side ses rejsestalden, hvor tilrejsendes heste kunne blive opstaldet og fodret. Bagved kroen ses en stor bygning indrettet med keglebane. Kroen er tydeligvis pastelfarvet og med hvide pudsede kanter rundt om vinduerne. Foto ca. 1936-38.
 • Februar: Arkivets tekst: Et fornemt par heste forspændt en stiv vogn og med Edvard Sørensen ved tømmerne foran Kirke Værløse Kros rejsestald. Edvard Sørensen, husejer i Kirke Værløse, født 11. maj 1891 og død 22. oktober 1963. Gift med Nancy Karin Agnete Sørensen født den 3. marts 1903. NB! Rejsestalden, der ikke findes mere, lå skråt overfor kroen, der hvor haven til Bygaden 19 i dag breder sig ud. Ingen tidsfastsættelse, men muligvis fra 1920’erne.
 • Marts: Arkivets tekst: Peter Jensen, født 8. december 1853, og hustru Anna Sophie, født 18. maj 1857, foran købmandsforretningen i Kirke Værløse. Købmandsforretningen lå lige til højre ved hovedindgangen til kirken. Huset blev nedrevet i 1964. E. Olsen Paradisgård fortæller: ”Peter Chr. Jensen betegnede sig selv som byens største købmand (ca. 3 alen høj), mager og knoglet, men med en ofte bidende humor. Handelen var vel ikke særlig stor, men desmere alsidig, lige fra ost og spegesild til ure og nipsgenstande.
 • Og sidst men ikke mindst små kopper kaffe i stuen bag butikken. Det fortælles, at da en præst engang holdt en 3 timer lang konfirmationsprædiken, listede flere af kirkegængerne ind til P.J. for at styrke sig med nogle små kopper kaffe. Hans kone Anna var en stor og kraftig dame. Hun døde ret ung, og i mange år styrede Kristine Madsen huset for P.J. Hun var datter af ’Mads Væver’ på Sandet.” Foto lavet til postkort ikke dateret, men ud fra alder på P.J. og hustru samt klædedragtens design formentlig fra omkring 1890.
 • April: Højgaard på Kirke Værløsevej. Gården er i dag en del af Værløse vest og er indrettet til boliger. Foto ca. 1936-38.
 • Maj: Kirke Værløse mejeri beliggende på Stationsvejen, der i dag hedder Knud Hjortøs Vej. Foto lavet til postkort ca. 1915.
 • Juni: Gården Christianshøj på Christianshøjvej. Gården huser i dag Værløse Golf Klub og markerne er omdannet til golfbane. Foto ca. 1936-38.
 • Juli: Arkivtekst fra fire forskellige fotos af samme bygning angiver, at der er tale om ”det lange hus” indbygget i kirkegårdsmuren og beliggende ved hovedindgangen til kirken på kirkepladsen. Datering af foto lavet til postkort ca. 1912-1919, da portalen til hovedindgangen blev nyopført i røde munkesten i 1912. Bygningen blev nedrevet i 1960.  
 • August: Kirke Værløse Mejeri med et par mejerister udenfor. Mejeriet lå på Stationsvejen, der i dag hedder Knud Hjortøs Vej. Foto dateret 1915. 
 • September: Arkivtekst: Møllen og Præstegården, Kirke Værløse. Foto lavet til postkort ca. 1915.
 • Oktober: Arkivtekst: Kildemosegaard, Kirke Værløse. Med bl.a. Jørgensen, Pastor Barfodssøn og hans kone. Gale Anders Svend.
 • Gården ligger i dag på den anden side af kommunegrænsen, i Ganløse. Billedet er interessant pga. den fine opstilling med de smukke heste samt en stor hund, der ligner en Broholmer. Der ses også hvalpe i favnen på de to kvinder og manden med bowlerhatten imellem dem. Foto fra 1905.
 • November: Vandtårnet i Kirke Værløse med ”Olsens funkisvilla” foran. Vandtårnet ligger i dag med byggeriet Tårnhøjgård omkring og med Kirke Værløsevej bagved. Funkisvillaen var berømt for den smukke arkitektur og fordi den en periode var ejet af en sømand, der ofte var på langfart, mens konen var hjemme. Foto ca. 1936-38.
 • December: Præstegården i Kirke Værløse og i baggrunden villaen på Knud Hjortøs Vej nr. 12. Foto ca. 1936-38.

 

 

Kirke Værløse Kalenderen 2019 - billedtekster

Forklarende tekster til billederne i kalenderen

 • Forsiden: Håndkoloreret postkort af Kildebakken med piletræet (som var et kendt og elsket vartegn) og Kirke Værløse Kirke. Angiveligt fra ca. 1960. Men formentligt noget tidligere.
 • Januar: Kirke Værløse By - luftfoto. Dateret 1940, men er retteligen fra 1948 jævnfør Tom Nielsen. Læg mærke til, at vejføringen er helt anderledes end i dag. Vejen fra Værløse (Lille Værløse) gik igennem Bygaden, før Bundsvej blev etableret.
 • Februar: Bygaden i Kirke Værløse set mod NV. Rytterens uniform daterer billedet ret så præcist. Rytter og hest står ved siden af rejsestalden med en beliggenhed svarende til Bygaden 21 på modsatte side af gaden overfor Kirke Værløse Kro, som også har en rejsestald ved siden af gavlen. I baggrunden ses 'Villa Ola'. Dateret 1923.
 • Marts: Bygaden i Kirke Værløse - nr. 22 til venstre og nr. 25 til højre. Læg mærke til at rejsestaldens port ses i baggrunden. Postkortfoto. Dateret ca. 1910.
 • April: Kirke Værløse Afholdsrestauration (Bygaden 4) og Kirke Værløse Mejeri. Til højre for afholdsrestaurationen blev der senere op ad gavlen opført en bygning, der  i sin tid indeholdt et bageri. Mejeriet var beliggende der, hvor byggeriet Tårnhøjgård begynder´. Postkort. Dateret 1906.
 • Maj: Smedegade 19 i Kirke Værløse. Som det ses, er der indrettet butik til venstre i bygningen. Bagved ses lagerbygningen med et betydeligt anderles tag end i dag, idet der både er en anden tagrejsning og en anden type tagmateriale, nemlig tegl. Postkort. Dateret 1915.
 • Juni: ´Bygaden set fra Kildebakken med Bygaden 1 til venstre og Kirke Værløse Afholdsrestauration på modsatte hjørne. Postkort. Ikke dateret, men formentlig ca.1905-1910.
 • Juli: Kirke Værløse Kro på Bygaden. Kroens rejsestald med port til hestene i gavlen skimtes lige efter kroen. Derefter 'Villa Ola' på Bygaden 22. Til venstre ses *Villa Rosenhøj', Bygaden 19. Postkort. Datering 1930. Den tidligere kro med næsten samme placering brændte i 1925.
 • August: Smedegade 6. Meget smuk dobbeltdør i midten, stald både til højre, hvor hesten kigger ud af halvdøren, og til venstre. Bygningen eksisterer i bedste velgående, men er dog noget forandret. Dateret 1920.
 • September: Foran Kirke Værløse Kro. Fra venstre ses Lars Petersen (Slagterlars), Keiner Hansen, kropigen Nancy, krokonen Bærentsen, Hilleborg, sypige kaldet stoppenålen, drengen Svend og murer Olsen. Kroen brændte i 1925, hvorefter der hurtigt blev opført en ny kro, som i dag er indrettet til fire beboelseslejligheder. Dateret 1921.
 • Oktober: C. Jensens købmandsforretning på Kildebakken 6´, af lokale kaldt Købmand Carl. Postkort. Dateret meget upræcist 1920-1950, men et andet næsten identisk postkort er dateret 1916. Dette postkort er dog formentlig pga. den håndskrevne tekst øverst afsendt efter 1940 af en tysk soldat i lejren, som blev besat og overtaget af tyskerne den 9. april 1940.
 • November: Kirke Værløse - vejkrydset Kildebakken - Smedegade. Samtlige huse eksisterer endnu. Postkort. Dateret 1910 - 1925.
 • December: Værløselejren, som den så ud før krigen og besættelsen og før flyvevåbnet overtog den. Øverst i billedet lidt af Kirke Værløse. Til venstre ses Mosedamgaard og Annexgård. I midten Rokkedyssegaard og Kildebakkegaard. I højre hjørnet Sandet. Luftfoto. Dateret 1936.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Bjarne Magnusson | Svar 21.12.2019 10:51

kære charlotte
jeg kan ikke få billederne toil at passe til kalenderen, det må være sidste års billeder

Bjarne Magnusson 21.12.2019 21:49

tak for det charlotte

Charlotte Søllner Hernø 21.12.2019 21:36

Der er nu lagt billedtekster på hjemmesiden med forklaringer til billederne i 2020-kalenderen.

Tom Nielsen | Svar 31.12.2018 14:03

Fortsat : som alle er fra 1949 er ikke bygget 😄

Tom Nielsen | Svar 31.12.2018 14:01

Hej Charlotte din datering af januarbilledet er lidt for tidlig, det er 1948, da vognmand Jørgensen har bygget på Kildebakken 13, men Præstevænget 3 - 9 og 11,

Tom Nielsen 02.01.2019 19:24

Oplysningerne kunne findes i Bbr.

Charlotte Søllner Hernø 01.01.2019 20:06

Kære Tom,
Tak for præcisering. Jeg har data, som altså er forkert, fra billedtekst ifm. billedet, som jeg har fundet i det historiske billedarkiv.
Vh Charlotte

Leila.nielsen28@gmail.com | Svar 03.01.2018 17:51

Du har ikke været forbi os iår ? Kan vi stadig købe en kalender ?

Marianne Pedersen | Svar 10.01.2016 15:28

Kære Husmor forening,

Hvis det stadig er muligt, vil jeg gerne bestille 3 kalendere.

Charlotte Søllner Hernø 11.01.2016 16:14

Kære Marianne,
Det kan du sagtens. Jeg har d.d. 8 kalendere tilbage. Ring evt. til mig, så vi kan aftale, hvornår du henter dem.
Mvh Charlotte

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.02 | 14:30

Kære Cathrine,
Din indbetaling er modtaget og du vil modtage program og medlemskort, lige så snart Covid-19 begrænsningerne ophæves, så vi lave arrangementer.

...
15.02 | 18:01

Hej! Jeg hedder Cathrine og bor i kbh. Jeg vil gerne være medlem og har indbetalt 150,-

Cathrine Valentin kjær
rågårdsminde 1, 1. th
2300 København S

...
14.10 | 16:15

Kære Erika,
Selvfølgelig kan du blive medlem. Alle er velkomne.
Du kan jo komme næste gang og melde dig ind ved samme lejlighed.

...
12.10 | 06:35

Jeg er en norsk husmor. Kan jeg bli medlem?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE