Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2017

Referat af

Generalforsamling i Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening

Tirsdag 29. aug. 2017 kl. 19.30

Beretning og økonomi:

Generalforsamlingen blev indledt med formandens beretning. Charlotte Søllner Hernø fortalte om de mange arrangementer i den forgangne sæson, hvor Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening igen har oplevet en stadigt stigende interesse.

Det kommende halvårs program blev ligeledes præsenteret.

Dernæst blev der redegjort for foreningens stabile økonomi og for fundraising-aktiviteter. Der har gennem 14 år været afholdt andespil i november, ligesom der har været afholdt sønderjysk kaffebord. Det første blev for krævende og det andet gav alt for lidt i overskud. Siden 2014 har der i stedet været lavet en vægkalender med lokale motiver. Den sælges ved opsøgende salg fra dør til dør. Det første år blev der trykt og solgt 100 kalendere. I 2015 og 2016 blev der trykt og solgt 200 kalendere.

Regnskabet blev sendt rundt og godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent.

Vedtægtsændringer:

Ifølge revidering af Folkeoplysningsloven i 2017 og for fortsat at være lokalelånsberettiget til fx Den Gamle Skole skulle de hidtidige vedtægter suppleres og strammes op.

Vedtægterne lød indtil den 29. august 2017 således:

Vedtægter for Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening

§ 1: Foreningens navn er Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening. Foreningen har til enhver tid hjemsted hos den siddende formand.

§ 2: Foreningens formål er at arrangere foredrag og aktiviteter i Kirke Værløse.

§ 3: Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er ikke medlem af DDH Forening af Aktive Kvinder, tidligere kendt som De Danske Husmoderforeninger.

§ 4: Medlemmer kan optages fra Kirke Værløse og omegn.

§ 5: Foreningens indtægter hidrører dels fra medlemskontingenter og dels fra årlige aktiviteter, som kagesalg til sommerfesten i juni og andespillet den første mandag i november.

§ 6: Bestyrelsen arbejder ulønnet og skal være medlemmer af foreningen.

§ 7: Bestyrelsens står for arrangementer og programtilrettelæggelse.

§ 8: Valg til bestyrelsen finder sted en gang årligt på generalforsamlingen.

§ 9: Den årlige generalforsamling skal finde sted inden udgangen af august måned.

Bestyrelsen foreslog disse nye vedtægter:

Forslag til nye Vedtægter for Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening

§ 1: Foreningens navn er Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening. Foreningen har til enhver tid hjemsted hos den siddende formand.

§ 2: Foreningens formål er at arrangere foredrag og aktiviteter i Kirke Værløse.

§ 3: Den ordinære generalforsamling skal finde sted inden udgangen af august måned og er foreningens øverste myndighed.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Beretning ved formanden.

  2. Regnskabs- og formueforhold, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

  3. Fastsættelse af kontingent.

  4. Valg af bestyrelse, bestående af mindst tre medlemmer, finder sted hvert år. Formanden vælges direkte.

  5. Forslag og eventuelt.

§ 4: Medlemmer kan optages fra Kirke Værløse og omegn.

§ 5: Foreningens indtægter hidrører dels fra medlemskontingenter og dels fra årlige fundraising aktiviteter.

§ 6: Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger en revisor.

§ 7: Bestyrelsen arbejder ulønnet og skal være medlemmer af foreningen.

§ 8: Bestyrelsen står for arrangementer og programtilrettelæggelse.

§ 9: Formanden tegner foreningen indadtil og udadtil.

§ 10. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling med 4/5-dels flertal.

§ 11: Ved ophør beslutter generalforsamlingen, hvilket velgørende formål et eventuelt overskud skal gå til.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt de nye vedtægter.

Valg til bestyrelsen og valg af formand:

Bestyrelsen bestod indtil generalforsamlingen af Birthe Lind, Jette Jensen, Gitte Ravn og Charlotte Søllner Hernø. Susanne Thorelius flyttede pr. 1/7 2017 til Møn og valgte ved samme lejlighed at udtræde af bestyrelsen.

Birthe Lind, Jette Jensen og Gitte Ravn genopstillede og blev enstemmigt valgt. Heidi Storck opstillede som nyt medlem af bestyrelsen og blev ligeledes enstemmigt valgt.

Den siddende formand genopstillede og blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

Idéer og forslag fra medlemmerne:

Efter valget blev der rig mulighed for de tilstedeværende til at fremkomme med forslag og nye idéer, som bestyrelsen med glæde tog til sig.

Efter generalforsamlingen blev der præsenteret en enorm kollektion af ny mode, som man kunne prøve og købe på stedet.

Referent Charlotte Søllner Hernø, 12. september 2017

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.02 | 14:30

Kære Cathrine,
Din indbetaling er modtaget og du vil modtage program og medlemskort, lige så snart Covid-19 begrænsningerne ophæves, så vi lave arrangementer.

...
15.02 | 18:01

Hej! Jeg hedder Cathrine og bor i kbh. Jeg vil gerne være medlem og har indbetalt 150,-

Cathrine Valentin kjær
rågårdsminde 1, 1. th
2300 København S

...
14.10 | 16:15

Kære Erika,
Selvfølgelig kan du blive medlem. Alle er velkomne.
Du kan jo komme næste gang og melde dig ind ved samme lejlighed.

...
12.10 | 06:35

Jeg er en norsk husmor. Kan jeg bli medlem?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE